Klip i Kortet

Hvis du har fået klip i kørekortet:

Har du haft kørekort i mere end 3 år, må du få 3 klip indenfor 3 år. Ved det 3. klip vil du få en betinget frakendelse af kørekortet. Du har nu 6 måneder til at bestå en teori- og praktisk prøve. Teorien må du gerne selv øve. Se under generhvervelse af kørekort. Efter teoriprøven skal du kontakte en kørelærer for at få en praktisk prøve.

Som ’ny’ bilist, dvs. at du har haft kørekort i mindre end 3 år, straffes du allerede efter 2 klip. Dit kørekort vil blive inddraget (kørselsforbud) og du skal modtage 8 teorilektioner og 8 kørelektioner før du kan komme til en teori- og praktisk prøve.

Husk at du kan få flere klip på en gang. De tre første giver en betinget frakendelse, de næste 2 tæller som 2 nye klip i en ny 3 årig periode. 6 klip får du en ubetinget frakendelse.
Hvert klip slettes automatisk efter 3 år.

Du får et klip i kørekort for følgende ting:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødspor
 • Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne for vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Øger hastigheden når du bliver overhalet
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Overhaler før fodgængerfelt med dårligt udsyn
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarligt slalom- og forbi kørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører over jernbanespor efter der er givet signal til standsning
 • Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel (ikke anvender styrthjelm)
 • Bruger håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater. Det kan være mobiltlf, gbs, ipad samt smartwatch
 • Kører med lav koncentration af THC i blodet (0,001-0,003 mg/kg)
 • Hvis der sker en ulykke i forbindelse med forseelsen, eller hvis du har medført fare for andre er det politiet der afgør om du skal frakendes førerretten.
 • INFO
 • Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet betinget frakendt.
 • Kører du mere end 40 % for stærkt med en anhænger får du en betinget frakendelse.
 • Kører du mere end 60 % for stærkt, 160 km/t eller derover i almindelig personbil, får du frakendt kørekortet betinget.
 • Kører du mere end 100 % for stærkt,( dog min. 100 km/t) får du frakendt kørekortet ubetinget.
 • Kører du mere end 70 % for stærkt med alm. bil skal du til en kontrollerende prøve. Se under genhverv.

Kørselsforbud:

Du får kørselsforbud:

 • Overskrider den tilladte hastighed med over 60 % i person- eller varebil
 • Overskrider den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus eller personbil med trailer
 • Kører 160 km/t eller mere på en motorvej
 • Kører spirituskørsel med over 0,5 promille
 • Kører uforsvarligt eller hensynsløst ved f.eks. at overhale hasarderet, ikke overholde din vigepligt eller ved at chikanere andre trafikanter


Kørselsforbuddet ophæves efter 2 forskellige ting:

 1. Har du kørt for stærkt eller uforsvarligt skal du først modtage 8 teorilektioner, 8 kørelektioner, bestå en teori- og praktisk prøve, betale en bøde før det ophæves.
 2. Har du kørt spritkørsel skal du først gennemgå et kursus i alkohol og trafik, bestå en teori- og praktisk prøve, betale en bøde før det ophæves. Borgerservice kan henvise til nærmeste sted for A/T kurser. Det er dog frivilligt, hvor du tager kurset. Prisen er ens i hele landet.

Comments are closed.