Kørekort kat-B

Du vil modtage 29 lektioner i teori, 16 lektioner i kørsel på vej, 4 lektioner på lukket øvelsesplads og 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Dette kaldes et grundforløb.

Når vi ses første gang bedes du medbringe følgende:

En lægeerklæring, kopi af dit sygesikringsbevis, et pasfoto.
Du skal på et første hjælps kursus som du selv finder på nettet. Det er nemt at se priser og datoer som passer dig bedst. Dette må meget gerne være senest 2  uger efter start.

Du må starte 3 måneder før du fylder 17 år. Fra du er 17 år til du fylder 18 år må du kun køre bil, hvor du har en med som har haft kørekort i mindst 10 år. Du skal printe en ledsagerblandet ud, som skal udfyldes af den pågældende. Der er regler for hvem du må køre med. Alt dette kan du se på færdselsstyrelsens hjemmeside.  www.fstyr.dk.

Er du under 18 år den dag du starter skal du medbringe en samtykkeerklæring som dine forældre har udfyldt. Denne findes også på færdselsstyrelsens hjemmeside.

 

Comments are closed.